Klaas wordt in 1944 door de SD opgepakt en als dwangarbeider in Duitsland tewerk gesteld.
Hij weet te ontsnappen, maar raakt opnieuw in gevangenschap. Een verschrikkelijke tijd volgt.
Uiteindelijk komt hij in een geheimzinnig klooster terecht. Hier spelen zich duistere taferelen af.
De moederoverste laat in de gewelven geheime opdrachten van de kerk uitvoeren.
Klaas ontmoet er een meisje, dat een gruwelijk geheim met zich meedraagt.