Een verpleegkundige wordt weggetreiterd van zijn afdeling en ontdekt geheimzinnige gang van zaken in het academische ziekenhuis waar hij in dienst is.