Gedichten in Japanse versvormen
Observaties van de natuur
Reflecties over de mens
Ironische en weemoedige beschouwingen
Berusting en overpeinzing